Search
  • inmoselfdesign

Descobreix els passos a fer per tramitar una herència

Por Carolina - Legal - 6 min de lectura


Per si no n'hi hagués prou amb gestionar les emocions i la preparació legal per rebre l'herència, també acaben sorgint altres problemes, ja sigui amb familiars o legals. Aquí us deixem alguns consells que us poden ser útils.


*Les nostres explicacions al bloc no tenen validesa legal, és merament informatiu. En cas de tenir dubtes legals us recomanem adquirir el servei de tramitació d'herències a la nostra botiga.


Pas 1 – Certificat de defunció

El primer pas és adquirir el Certificat de Defunció, aquell document oficial que constata la mort del causant. Es pot adquirir presencialment al Registre Civil, es pot enviar una carta, o bé es pot adquirir per internet.


Pas 2- Certificat d'últimes voluntats

Després cal l'adquisició del Certificat d'Últimes Voluntats amb data més recent d'inscripció, ja que podrem descobrir si la persona tenia testament o no, i en cas afirmatiu, en què notaria.

Serà llavors quan podrem acudir al Notari i saber qui són els hereus designats i si en som un.


Pas 3 – Certificat d'Assegurances

Adquisició del Certificat d'Assegurances, certificació que constata les assegurances de vida que tenia contractades el causant.


Pas 4 – Obtenció del Testament

Un cop realitzats els passos anteriors, ja es pot procedir a l'obtenció del testament i, en cas de no haver-hi testament, a la declaració d'hereus.


Pas 5 – Inventari i participació de l'herència

Per poder fer la partició de l'herència entre els diferents hereus, primer cal fer un inventari de tots els béns, drets i deutes que ha deixat la persona morta.


Pas 6 – Liquidació i impostos

Abans dels sis mesos de la mort, cal efectuar el pagament de l'impost de successions i donacions, encara que es pot sol·licitar una pròrroga amb interessos.

En cas d'herència de béns immobles, també cal liquidar l'impost sobre el valor de terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal. La quantia dels impostos esmentats dependran en funció de la comunitat autònoma i de l'ajuntament de l'immoble corresponent.

En moments tan difícils, entenem que l'últim que et vingui de gust sigui pensar en gestionar tots aquests tràmits, és per això que nosaltres ens encarreguem de l'obtenció de tots els certificats i documents per tu, i t'acompanyem en tot el procés amb la finalitat de agilitzar-ho i fer-ho el més suportable possible.

Si t'ha agradat comenta i comparteix l'article!


3 views0 comments

Recent Posts

See All